meer spoken in de stad

Met veel plezier heb ik met Georgios Lazakis samengewerkt aan de tweede spoken-word avond in Gorinchem.

Lees het verslag van de avond op de site van het Huis van Inspiratie

foto’s: Ado Avdic

spoken in de stad

Op initiatief van en samen met Georgios Lazakis  organiseer ik namens het Huis van Inspiratie voor de tweede maal een avond met een spoken-word programma.

Nu minister van Engelshoven onlangs in haar nieuwe cultuurplannen uitdrukkelijk heeft vermeld het publieksbereik te willen vergroten en meer geld beschikbaar te gaan stellen voor urban arts , hoop ik dat dit soort activiteiten een vaste plek krijgt op de culturele agenda van Gorinchem en veel andere (kleine) steden. Er zijn zoveel (jonge) talenten die een podium nodig hebben!

Meer informatie over de spokenword-avond op 21 juni vind je op de site van het Huis van Inspiratie

  

foto’s van 31 januari 2019

Iktoon Gorinchem

  

Deze maand is de maand van de amateurkunst, Iktoon. Namens het Huis van Inspiratie werk ik mee aan het Iktoon-programma in Gorinchem.  Ik heb het initiatief genomen om diverse artiesten op te laten treden in de wijken van Gorinchem, o.a. in zorgcentra (klik op het iktoonlogo voor het programma). Op deze manier kunnen minder mobiele bewoners ook genieten van creatieve talenten uit Gorinchem. Zie voor meer informatie: De Stad Gorinchem

 

kunstmanifestatie Wat beweegt

Nu mijn atelier klaar is, ben ik nieuw werk aan het maken en doe ik begin juli mee aan deze kunstmanifestatie in Gorinchem.

 

onvergetelijk ontmoeten

   

Op vrijdag 17 mei j.l. ontvingen Truus en Jan, museumgidsen, en ik een groep mensen met beginnende dementie en hun partner of familie in de Kamer van de Tussentijd van het Huis van Inspiratie. Dit keer werd de ontmoeting geïnitieerd door Mr. Arie Slob van het Alzheimer Trefpunt Giessenlanden.

Medewerkers van het Gorcums Museum Truus Vermaas en Jan Vente hebben zich op mijn verzoek verdiept in het programma Onvergetelijke Museum. De eerste rondleiding in het Gorcums Museum vond plaats op Wereld Alzheimerdag op 21 september 2018.

Deze keer hebben Jan en Truus de deelnemers rondgeleid op de tentoonstelling Dromen van Bomen, nadat we eerst rustig met elkaar geluncht hebben. Het was een mooie middag!

In Het Kontakt (editie Alblasserwaard) 23 mei 2019:

op zoek naar een nieuwe uitdaging

Na een lange periode bij Mooi Werk, werkte ik van april 2018 tot april 2019 als regisseur programmering voor het Huis van Inspiratie in Gorinchem. Momenteel ben ik als zelfstandig werkend beeldend kunstenaar en cultuurmaker werkzaam op projectbasis, o.a. nog voor het Huis van Inspiratie. Zoekt u een ervaren projectleider voor uw culturele organisatie of voor een cultuurparticipatie-project, dan kunt u voor meer informatie over mijn achtergrond een kijkje nemen op LinkedIn.

verbouwing atelier klaar

In 2016 werd het asbestdak van de schuur vervangen en daarmee begon de grote verbouwing van voormalige varkensstal naar droomatelier.

  

Drie jaar later biedt deze prachtige plek in de polder onderdak aan ontwerpstudio Vorm en Ruimte en mijn atelier.

 

afscheid van Mooi Werk

Na 12 jaar als oprichter, cultuurscout, projectleider en directeur werkzaam te zijn geweest bij stichting Mooi Werk nam ik in september 2018 afscheid. Op de afscheidsreceptie van Mooi Werk op 5 november 2018 spraken vijf mensen mij toe. Hartverwarmend was het. Zeer dankbaar ben ik voor de mooie woorden.

Dit waren de woorden van Truus Bos:

Even doorbijten nog…

Afscheid nemen is niet niks. Mooi Werk was tenslotte wel een beetje jouw kindje. Een heel mooi kind dat je hebt grootgebracht!

Bij een afscheid zeggen mensen meestal wat ze gaan missen en wat de dingen zijn waaraan ze met plezier terugdenken.

Hetgeen overigens niet altijd hetzelfde is…

Ook ik mag iets zeggen.

Als inwoner van Schiedam-Zuid. Je zou kunnen zeggen als “doelgroep”.

Gezien de enorme diversiteit is het wel erg moeilijk die te vertegenwoordigen….

Ik begin er dan ook maar niet aan.

Ik spreek voor mezelf.

Ik leerde Ineke kennen als cultuurscout, daarna als directeur van Mooi Werk.

Voor mij is ze iemand die niet uit is op manifestatie van zichzelf.

Wellicht daardoor niet altijd makkelijk zichtbaar, maar wel bereikbaar!

Hoe ik haar ook sprak en meemaakte, altijd zag ik iemand die luistert. Met oog voor de rol van de ander.

Steeds zoekend naar praktische oplossingen.

Luisteren naar de vraag c.q. de behoefte en vervolgens kijken naar wat er aanwezig is om van daaruit aan de gang te gaan.

Heel lang geleden gold dat trouwens als een omschrijving van sociaal-cultureel c.q. opbouwwerk…. dat terzijde.

Cultuur en kunst inzetten voor verbinding en samenhang in een buurt, in een wijk, in een stad. Dat is niet wat ik haar HOORDE vertellen maar wat ik haar heb zien DOEN. In de volle breedte.

Het was geen makkelijke periode die afgelopen 10 jaar. We moesten vooral “minderen” en houd dan maar stand.

En Ineke, dat deed je! Gelukkig wel.

Op veel terreinen ging van alles veranderen. Alleen wisten we vaak niet waarheen eigenlijk.

Soms werd er wel een doel geformuleerd maar dan zonder verbinding met de reden.

En gezien de vele onderzoeken en beleidsnota’s zijn we er ook nu nog niet uit.

In deze situaties raakte je mij door het zijn van een “doener”.

Rustig en beschikbaar om te handelen.

Steeds in het licht van jouw taak en verantwoordelijkheid als directeur van Mooi Werk.

Daarom -en dat weet ik toevallig- ben je in veel wijken bij wijkbewoners geliefd.

Soms worden bewoners betrokken bij activiteiten omdat participatie nu eenmaal een item is. Geworden.

Dat was bij jou niet aan de orde.

Ik realiseer heel goed dat ik in een positie verkeer waar aan basale behoeften als eten en een veilig huis is voldaan en ik dus voor kunst en cultuur kan open staan.

Mijn leven wordt er fijner van, het verbindt mij met anderen en met mijn wijk en stad.

Het haalt me even weg bij zaken die ik verafschuw en wil bestrijden.

Ik geniet ervan en gun het zoveel mogelijk anderen ook.

Ik ben blij ben dat jij hier Mooi Werk op de kaart hebt gezet en kijken naar het Schreihuisje en De Maashoorn gaat altijd gepaard met gedachten aan jou.

Ineke. Dankjewel!