oprichting stichting Polderpeil

      

Vandaag is bij een notaris in Rotterdam een nieuwe organisatie, met de naam Polderpeil, opgericht. Voor en met stichting Polderpeil ga ik verrassende en vernieuwende culturele projecten bedenken, ontwikkelen en organiseren voor een breed publiek. De activiteiten zullen vaak de actieve deelname van burgers vereisen, een educatief karakter hebben en vaak gerelateerd zijn aan maatschappelijke thema’s. De vorm waarin de activiteiten plaatsvinden kan alle mogelijke vormen aannemen.

De naam Polderpeil verwijst in eerste instantie naar de omgeving van de statutaire zetel in het mooie Rivierenland en met het werkwoord peilen naar vraaggericht werken: onderzoeken, meten, polsen, aftasten, doorgronden, lokaliseren…. en naar het moderne polderen, niet in de betekenis van eindeloos overleggen, maar naar samenwerken als kernpunt. Bij de ideevorming van een project betrekken we zoveel mogelijk partijen en gaan met die partijen, die betrokken willen worden, naar een creatieve invulling zoeken.